Menu

Zamykanie otworów

Więcej informacji
Filtr
Filtr
m_50210
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 128750 OR shop_item_has_category.category_line_no = 128750 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

ZAMYKANIE OTWORÓW

Głowice z plastikowych rur wewnętrznych są stosowane głównie w górnictwie i tunelowaniu do uszczelnienia lub zasypywania odwiertu. Przez głowice przeciwerupcyjne, w otoczeniu skał (ubytków) dla krzepnięcia wstrzykiwane są żywice syntetyczne, materiały mineralne, itp.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection with
Inflatable packers, Hydraulic packers, Borhole seals

PDF german/english

PDF german/french

Obszary zastosowania

 • Stabilizacja gruntu na różnych głębokościach
 • Stwardnienie miękkiego podłoża
 • Stwardnienie pęknietej skały
 • Iniekcja składników
 • Wtrysk składników do gleby
 • Hydroizolacja
 • Trwałe zamknięcie szybów
 • Kompensacja spoinowania
 • Wiercenia poszukiwawcze w górnictwie

Zalety i korzyści

 • Proste i niezawodne uszczelnienie w otworze
 • Szeroki zakres rozszerzania węży iniekcyjnych
 • Może być stosowany na różnych głębokościach
 • Stosowane tworzywa sztuczne można łatwo wprowadzić do odwiertu w razie potrzeby
 • Plastikowe wkładki zapobiegają uszkodzeniu narzędzia do odzyskiwania


Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
w górę