Menu
Rissinjektion

Uszczelnienie poziome

Uszczelnianie poziome (wtrysk pod ciśnieniem) to system uszczelniający zabezpieczający przed wilgocią kapilarną. Piwnice są coraz częściej przekształcane w przestrzenie do życia. W tym celu muszą zostać spełnione wysokie standardy jakości z zakresu hydroizolacji, która wymagana jest w przypadkach zawilgotniałych ścian. Ubytki zapełniane są cementem. Celem wstrzykiwania poziomego jest zwężenie kapilarów w materiale budowlanym oraz zmniejszenie zawartości wilgoci w murze w celu zapobiegania wzrostu wilgoci. Wypełnienie dziur i zastosowanie wstrzykiwania poziomego odbywa się za pomocą tego samego systemu uszczelniającego.
Zalety i korzyści
 • Krzepnięcie i stabilizacja ściany w miejscu wstrzyknięcia
 • Niskie zużycie płynu do iniekcji dzięki uprzedniemu wypełnieniu zagłębień
 • Mniejsze zużycie osprzętu, np. mniejsze zużycie wiertła i uszczelniacza
 • Skrócenie czasu pracy na każdym metrze
Przykłady zastosowań
 • Może być stosowane dodatkowo w starych budynkach
 • W zależności od obiektu i wilgoci możliwe jest zastosowanie różnych metod penetracji
 • Przed wykonaniem wtryskiwania poziomowego niezbędne jest wykonanie ekspertyzy
 • Uszczelnianie poziome musi zostać wykonane w całym przekroju

 
Obszary zastosowania
 • Murowanie z ubytkami
 • Zastosowanie jednorodnych cegieł
 • Jednorodne cegły o niskiej zasadowości i wilgotności > 80%

PRZEPROWADZENIE INIEKCJI W MURACH Z PUSTKAMI

Wielostopniowa iniekcja z wykorzystaniem procesu niskociśnieniowego wypełnia wgłębienia, ubytki i szczeliny bezkurczową zaprawą iniekcyjną poprzez paker odwiertowy. Lanca tworzy kanał odwiertowy za pomocą takich samych pakerów. Materiał iniekcyjny jest następnie wstrzykiwany za pomocą wtrysku ciśnieniowego (3–5 barów) w celu lepszego rozprowadzenia. Umożliwia to optymalną skuteczność w strefie poddanego iniekcji muru.

więcej o produktach

Przeprowadzenie iniekcji w murach pełnych

Wybrany materiał iniekcyjny wprowadza się do elementu za pomocą pakera o ustalonym ciśnieniu (3 - 5 barów) dopasowanym do elementu. Ważne jest, aby uzyskać względnie równomierny rozkład materiału iniekcyjnego tak, aby zapewnić odpowiedni obszar oddziaływania. W zależności od warunków komponentu ciśnienie wstrzykiwania należy zatem utrzymywać przez dłuższy okres (np. kilka minut na każdy paker).

 
w górę