Menu

Przeprowadzenie iniekcji w murach pełnych

Więcej informacji
Filtr
Filtr
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 97500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 97500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Strona

PRZEPROWADZENIE INIEKCJI W MURACH PEŁNYCH

Wybrany materiał iniekcyjny wprowadza się do elementu za pomocą pakera o ustalonym ciśnieniu (3 - 5 barów) dopasowanym do elementu. Ważne jest, aby uzyskać względnie równomierny rozkład materiału iniekcyjnego tak, aby zapewnić odpowiedni obszar oddziaływania. W zależności od warunków komponentu ciśnienie wstrzykiwania należy zatem utrzymywać przez dłuższy okres (np. kilka minut na każdy paker).
Horizontalabdichtung
Horizontal sealing / Horizontal barriers
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF german/english
PDF german/french

Wypełniacze i wykonanie iniekcji

jednorodnego muru

 • Wstrzykiwanie mikroemulsji (etap 2) 
  • Tworzenie uszczelnienia poziomego powyżej linii naporu wody

jednorodny mur z cegły o niskiej zasadowości i stopniu przenikania wilgoci >80%

 • Wstrzyknięcie mikroemulsji (metoda mokro na mokro – etap 2); Utworzenie uszczelnienia poziomego
 • Po wstrzyknięciu aktywatora w celu aktywacji mikroemulsji (etap 3)

Wypełniacze

 • Silikon i mikroemulsja
 • Roztwór krzemionkowy
 • Środek do wstrzykiwania na bazie siloksanu
 • Żel akrylowy

Zalety

 • Konsolidacja i stabilizacja ścian w miejscu wstrzyknięcia.
 • Ograniczone wykorzystanie akcesoriów, np. mniejsze zużycie wiertła i pakera
 • Skrócenie czasu pracy na metr bieżący

Zalety – żel akrylowy

 • Skuteczność natychmiast po upływie czasu reakcji

Typy pakerów 

 • Paker odwiertowy (stalowy)
 • Paker wbijany (z tworzywa sztucznego)
1. Wyznacz miejsca odwiertów w odległości ok. 10 –12,5 cm w jednym rzędzie. W przypadku wielorzędowego szeregu otworów wierconych należy zachować przesunięcie wysokości około 8 cm Odległość między otworami zależy od chłonności materiałów budowlanych. Wywierć otwory (przebij co najmniej jedną spoinę łożyskową) i usuń pył wiertniczy.

2. Wsuń paker wbijany lamelowy za pomocą narzędzia do ustawiania
Zalety Numer zamówienia: 31710, 31753: Nie trzeba zdejmować pakera, paker może pozostać w elemencie, tynkowanie jest możliwe natychmiast
3. Wstrzykiwanie i zamykanie
 • Uruchom urządzenie do wstrzykiwania zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Wstrzyknij w otwory wiercone pod ciśnieniem wtrysku wynoszącym około 2–5 barów (w zależności od elementu).
 • Zdejmij lub usuń paker.
 • Zamknij otwory wiercone.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
w górę