Menu

Przeprowadzenie iniekcji w murach pełnych

More Informations
Filter
Filter
Page
12

PRZEPROWADZENIE INIEKCJI W MURACH PEŁNYCH

Wybrany materiał iniekcyjny wprowadza się do elementu za pomocą pakera o ustalonym ciśnieniu (3 - 5 barów) dopasowanym do elementu. Ważne jest, aby uzyskać względnie równomierny rozkład materiału iniekcyjnego tak, aby zapewnić odpowiedni obszar oddziaływania. W zależności od warunków komponentu ciśnienie wstrzykiwania należy zatem utrzymywać przez dłuższy okres (np. kilka minut na każdy paker).
Horizontalabdichtung
Horizontal sealing / Horizontal barriers
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF german/english
PDF german/french

Wypełniacze i wykonanie iniekcji

jednorodnego muru

 • Wstrzykiwanie mikroemulsji (etap 2) 
  • Tworzenie uszczelnienia poziomego powyżej linii naporu wody

jednorodny mur z cegły o niskiej zasadowości i stopniu przenikania wilgoci >80%

 • Wstrzyknięcie mikroemulsji (metoda mokro na mokro – etap 2); Utworzenie uszczelnienia poziomego
 • Po wstrzyknięciu aktywatora w celu aktywacji mikroemulsji (etap 3)

Wypełniacze

 • Silikon i mikroemulsja
 • Roztwór krzemionkowy
 • Środek do wstrzykiwania na bazie siloksanu
 • Żel akrylowy

Zalety

 • Konsolidacja i stabilizacja ścian w miejscu wstrzyknięcia.
 • Ograniczone wykorzystanie akcesoriów, np. mniejsze zużycie wiertła i pakera
 • Skrócenie czasu pracy na metr bieżący

Zalety – żel akrylowy

 • Skuteczność natychmiast po upływie czasu reakcji

Typy pakerów 

 • Paker odwiertowy (stalowy)
 • Paker wbijany (z tworzywa sztucznego)
1. Wyznacz miejsca odwiertów w odległości ok. 10 –12,5 cm w jednym rzędzie. W przypadku wielorzędowego szeregu otworów wierconych należy zachować przesunięcie wysokości około 8 cm Odległość między otworami zależy od chłonności materiałów budowlanych. Wywierć otwory (przebij co najmniej jedną spoinę łożyskową) i usuń pył wiertniczy.

2. Wsuń paker wbijany lamelowy za pomocą narzędzia do ustawiania
Zalety Numer zamówienia: 31710, 31753: Nie trzeba zdejmować pakera, paker może pozostać w elemencie, tynkowanie jest możliwe natychmiast
3. Wstrzykiwanie i zamykanie
 • Uruchom urządzenie do wstrzykiwania zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Wstrzyknij w otwory wiercone pod ciśnieniem wtrysku wynoszącym około 2–5 barów (w zależności od elementu).
 • Zdejmij lub usuń paker.
 • Zamknij otwory wiercone.
scroll top