Menu

Paker hydrauliczny

Więcej informacji
Filtr
Filtr
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129843 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129843 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Strona
12

PAKER HYDRAULICZNY

Uszczelniacze hydrauliczne stosowane są w prawie wszystkich dziedzinach wiercenia, drążenia tuneli, hydrotechniki i inżynierii lądowej do iniekcji. Zastrzyki te są powszechnie stosowane w celu poprawy właściwości fizycznych gleby lub do uszczelniania. Ponadto uszczelniacze hydrauliczne są wykorzystywane w metrologii do wstrzykiwań próbek, poszukiwań geologicznych i testowania ciśnienia wody w odwiercie.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection
Inflatable packers, Hydraulic packers, Borehole sealing

PDF german/english

PDF german/french

Obszary zastosowania

 • Stabilizacja gruntu na różnych głębokościach
 • Stwardnienie miękkiego podłoża
 • Stwardnienie złamanej skały
 • Iniekcja składników
 • Wstrzyknięcia składników do gleby
 • Hydroizolacja
 • Kompensacja spoinowania
 • Hydrauliczne podwójne uszczelniacze są używane głównie do wstrzykiwań z rur z rękawem.

Zalety i korzyści

 • Uszczelniacz można łatwo rozciągać
 • Do wielokrotnego użytku
 • Proste i niezawodne uszczelnienie otworu
 • Może być stosowany na różnych głębokościach
 • Wszystkie części są dostępne jako części zamienne i łatwe do wymiany

Proste wtryskiwacze hydrauliczne

Hydrauliczne wtryskiwacze podwójne

w górę