Menu

System węży iniekcyjnych

Więcej informacji
Filtr
Filtr
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 80000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 80000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Strona

SYSTEM WĘŻY INIEKCYJNYCH

Systemy węży iniekcyjnych stosowane są od początku lat 70. XX wieku jako alternatywne lub dodatkowe techniki w praktyce uszczelniania barier wodnych i połączeń laminowanych. Są one wykorzystywane do wstrzykiwania podczas wypełniania szczelin o kształcie rury lub kanału. Dodatkowe przecieki mogą być zamknięte poprzez ukierunkowaną iniekcję żywicy poliuretanowej, żywicy akrylowej, zawiesiny cementowej lub cementu. Czytaj dalej.
Injektionsschlauchsystem
Injection hose system

PDF german/english
PDF german/french

Zalety i korzyści

 • Łatwa instalacja i elastyczne dostosowanie się do wspólnej linii
 • Stosuje się bezpośrednio w szczelinie
 • Dodatkowe uszczelnienie przed zastosowaniem uszczelniających taśm lub płyt
 • Możliwość uszczelniania szczelin budowlanych w betonie i żelbetonie
 • Niskie koszty procesów przemysłowych związanych z prewencyjnym i dodatkowym uszczelnianiem
 • Możliwe jest zainstalowanie systemu węży iniekcyjnych w złożonych połączeniach w przypadku gdy instalacja barier wodnych lub konstrukcja złącz laminowanych jest zbyt kosztowna
 • Przydatność systemów węży iniekcyjnych ma miejsce też w przypadku dokumentacji nadzoru budowlanego (ogólne świadectwo nadzoru budowlanego - abP)
 

Przykłady zastosowań

 • Systemy węży iniekcyjnych należą do łączonych systemów uszczelniających np. w strefie wód gruntowych ("biały zbiornik") i są zgodnie z niemieckim rozporządzeniem Lista regulacji budowlanych A (Bauregelliste A), część 2, ser. nr. 1.4.
 • Przygotowanie wodoodpornej konstrukcji złącza w konstrukcjach betonowych na potrzeby zaplanowanej iniekcji
 • Zastosowanie np. w budowlach hydrotechnicznych, oczyszczalniach ścieków, parkingach podziemnych, tunelach


 

Instrukcja instalacji

 • Wąż iniekcyjny należy trwale zakotwiczyć do utwardzonego betonowego elementu tak aby został ustawiony nieruchomo i nie mógł poruszać się w świeżym betonie
 • Ogólnie zamocowanie węża wtryskowego za pomocą specjalnych wsporników montażowych zachodzi w odległości około maks. 15 cm. W stosownych przypadkach odległość ta powinna być regulowana w zależności od budowy.
 • Należy unikać zaciskania węży w obszarach wzajemnego skrzyżowania
 • Długość węża iniekcyjnego to ok. 8 - 10 m
 • Odległość węży iniekcyjnych do ścian zewnętrznych powinna wynosić od ⅓ do ½ d (grubość części)
 • Węże są połączone przez zachodzące na siebie zaciski o długości około 15 cm i rozmieszczone równolegle w odległości około 5 cm tak, iż znajdują się obok siebie
 • Utrzymaj pozycję węży iniekcyjnych w trakcie realizacji planu
 • Ciśnienie otwarcia - wyjście w przewodzie wtryskowym usytuowane jest tak, iż napełnianie zachodzi w niskich ciśnieniach pomiędzy 0,5 bara do około 5 barów
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
w górę