Menu

System węży iniekcyjnych

More Informations
Filter
Filter
Page

SYSTEM WĘŻY INIEKCYJNYCH

Systemy węży iniekcyjnych stosowane są od początku lat 70. XX wieku jako alternatywne lub dodatkowe techniki w praktyce uszczelniania barier wodnych i połączeń laminowanych. Są one wykorzystywane do wstrzykiwania podczas wypełniania szczelin o kształcie rury lub kanału. Dodatkowe przecieki mogą być zamknięte poprzez ukierunkowaną iniekcję żywicy poliuretanowej, żywicy akrylowej, zawiesiny cementowej lub cementu. Czytaj dalej.
Injektionsschlauchsystem
Injection hose system

PDF german/english
PDF german/french

Zalety i korzyści

 • Łatwa instalacja i elastyczne dostosowanie się do wspólnej linii
 • Stosuje się bezpośrednio w szczelinie
 • Dodatkowe uszczelnienie przed zastosowaniem uszczelniających taśm lub płyt
 • Możliwość uszczelniania szczelin budowlanych w betonie i żelbetonie
 • Niskie koszty procesów przemysłowych związanych z prewencyjnym i dodatkowym uszczelnianiem
 • Możliwe jest zainstalowanie systemu węży iniekcyjnych w złożonych połączeniach w przypadku gdy instalacja barier wodnych lub konstrukcja złącz laminowanych jest zbyt kosztowna
 • Przydatność systemów węży iniekcyjnych ma miejsce też w przypadku dokumentacji nadzoru budowlanego (ogólne świadectwo nadzoru budowlanego - abP)
 

Przykłady zastosowań

 • Systemy węży iniekcyjnych należą do łączonych systemów uszczelniających np. w strefie wód gruntowych ("biały zbiornik") i są zgodnie z niemieckim rozporządzeniem Lista regulacji budowlanych A (Bauregelliste A), część 2, ser. nr. 1.4.
 • Przygotowanie wodoodpornej konstrukcji złącza w konstrukcjach betonowych na potrzeby zaplanowanej iniekcji
 • Zastosowanie np. w budowlach hydrotechnicznych, oczyszczalniach ścieków, parkingach podziemnych, tunelach


 

Instrukcja instalacji

 • Wąż iniekcyjny należy trwale zakotwiczyć do utwardzonego betonowego elementu tak aby został ustawiony nieruchomo i nie mógł poruszać się w świeżym betonie
 • Ogólnie zamocowanie węża wtryskowego za pomocą specjalnych wsporników montażowych zachodzi w odległości około maks. 15 cm. W stosownych przypadkach odległość ta powinna być regulowana w zależności od budowy.
 • Należy unikać zaciskania węży w obszarach wzajemnego skrzyżowania
 • Długość węża iniekcyjnego to ok. 8 - 10 m
 • Odległość węży iniekcyjnych do ścian zewnętrznych powinna wynosić od ⅓ do ½ d (grubość części)
 • Węże są połączone przez zachodzące na siebie zaciski o długości około 15 cm i rozmieszczone równolegle w odległości około 5 cm tak, iż znajdują się obok siebie
 • Utrzymaj pozycję węży iniekcyjnych w trakcie realizacji planu
 • Ciśnienie otwarcia - wyjście w przewodzie wtryskowym usytuowane jest tak, iż napełnianie zachodzi w niskich ciśnieniach pomiędzy 0,5 bara do około 5 barów
scroll top