Menu

Lance iniekcyjne

More Informations
Filter
Filter
Page

LANCE INIEKCYJNE

Przy tej metodzie stalowe rury z bocznymi otworami wylotowymi i grotem są wbijane w ziemię. Odpowiednie przedłużki dostępne są z lub bez otworów wylotowych, jak też z zakrytymi otworami wylotowymi. Metoda ta szczególnie dobrze przydaje się na płytkich głębokościach w dobrze przesiąkalnej glebie. Maksymalna głębokość osadzenia zależy od warunków gruntu. W praktyce głębokość osadzenia wynosi do 15 metrów. Przez wszystkie otwory materiał iniekcyjny może przeniknąć do gleby. Przy zastosowaniu ze ściągniętym grotem wypełniacz wypływa z końca lancy. Przy wtryskiwaniu pod dolnymi płytami należy je odpowiednio nawiercić. Do uszczelniania stosowane są pakery iniekcyjne ze złączką.
Rammverpresslanzen

Ground injection with
Ram injection lances

PDF german/english

PDF german/french

Zalety i korzyści

 • Lance iniekcyjne mogą być dobrane indywidualnie w zależności od głębokości spoinowania
 • Przy lancach iniekcyjnych ze Ø 21,3 mm podczas wbijania nie powstaje szczelina pierścieniowa na średnicy zewnętrznej, przez co nie wypływa w sposób niekontrolowany żaden materiał iniekcyjny
 • Łatwa obsługa bez większego wykorzystania maszyn
 

Obszary zastosowania

 • Stabilizacja budynku
 • Szczególnie nadaje się na niewielkich głębokościach w dobrze penetrowalnej glebie
 • Stwardnienie miękkiego podłoża
 • Jest podstawą dla budynków
 • Spoina kurtyny
 • Dostosowania
 • Kompensacja spoinowania
 • Stabilizacja fundamentów maszyn

Lanca iniekcyjne ze ściągniętym grotem - wylot materiału u dołu

Lancę iniekcyjna wbić do wybranej głębokości i pociągnąć z powrotem o ok. 10 cm, tak żeby grot mógł odłączyć się od lancy. Rozpocząć proces iniekcji, ewentualnie lancę ponownie pociągnąć i wtryskiwać na innej wysokości.

Zalety i korzyści

 • Możliwość przeprowadzenia stopniowej iniekcji
 • Możliwa ukierunkowana iniekcja na zdefiniowanej głębokości
Rammverpresslanze mit seitlichen Austrittslöchern

Lanca iniekcyjne z bocznymi otworami wylotowymi

Lancę iniekcyjną wbić na wybraną głębokość, dzięki połączeniu lanc z i bez otworów możliwa jest iniekcja przez cały obszar z otworami np.: 5 metrowa lanca, dolne 3 metry są z bocznymi otworami wylotowymi i przez nie dokonuje się iniekcji.
Rammverpresslanze mit abgedeckte, seitlichen Austrittslöchern

Lanca iniekcyjna z zakrytymi, bocznymi otworami wylotowymi

Te lance iniekcyjne są tak samo stosowane z ta zaletą, że podczas wbijania nie mogą wedrzeć się żadne zabrudzenia przez zakryte otwory wlotowe. Ten wariant jest szczególnie odpowiedni przy piaszczystej glebie i przechodzeniu przez warstwy wodonośne.

Zalety i korzyści

 • Brak wchodzenia obcych substancji przez pokrywę
 • Możliwość stosowania w luźnej, piaszczystej glebie
 • Bardzo wysokie bezpieczeństwo iniekcji

Metoda wbijania lancy iniekcyjnej

 1. Nasadę przymocować na lancy iniekcyjnej.
 2. Za pomocą elektrycznego młota i urządzenia nastawnego lancę iniekcyjną wbić w grunt budowlany.
 3. Nasadę odkręcić w lewo wiertarko-wkrętarką.
 4. Złączkę, następny element pośredni i nasadę przymocować 2 obrotami, a następnie wiertarko-wkrętarką dokręcić całą lancę iniekcyjną (całk. droga śruby 40 mm).
 5. Lancę iniekcyjną wbić z młotem i nasadą głębiej w grunt budowlany.
 6. Punkt 3 i 5 powtórzyć do żądanej głębokości.
Rammverfahren, Rammverpresslanzen
scroll top