Menu

Lance iniekcyjne

Więcej informacji
Filtr
Filtr
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 126250 OR shop_item_has_category.category_line_no = 126250 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Strona

LANCE INIEKCYJNE

Przy tej metodzie stalowe rury z bocznymi otworami wylotowymi i grotem są wbijane w ziemię. Odpowiednie przedłużki dostępne są z lub bez otworów wylotowych, jak też z zakrytymi otworami wylotowymi. Metoda ta szczególnie dobrze przydaje się na płytkich głębokościach w dobrze przesiąkalnej glebie. Maksymalna głębokość osadzenia zależy od warunków gruntu. W praktyce głębokość osadzenia wynosi do 15 metrów. Przez wszystkie otwory materiał iniekcyjny może przeniknąć do gleby. Przy zastosowaniu ze ściągniętym grotem wypełniacz wypływa z końca lancy. Przy wtryskiwaniu pod dolnymi płytami należy je odpowiednio nawiercić. Do uszczelniania stosowane są pakery iniekcyjne ze złączką.
Rammverpresslanzen

Ground injection with
Ram injection lances

PDF german/english

PDF german/french

Technical Opinion
Ram Injection Lances

 open PDF

Zalety i korzyści

 • Lance iniekcyjne mogą być dobrane indywidualnie w zależności od głębokości spoinowania
 • Przy lancach iniekcyjnych ze Ø 21,3 mm podczas wbijania nie powstaje szczelina pierścieniowa na średnicy zewnętrznej, przez co nie wypływa w sposób niekontrolowany żaden materiał iniekcyjny
 • Łatwa obsługa bez większego wykorzystania maszyn
 

Obszary zastosowania

 • Stabilizacja budynku
 • Szczególnie nadaje się na niewielkich głębokościach w dobrze penetrowalnej glebie
 • Stwardnienie miękkiego podłoża
 • Jest podstawą dla budynków
 • Spoina kurtyny
 • Dostosowania
 • Kompensacja spoinowania
 • Stabilizacja fundamentów maszyn

Lanca iniekcyjne ze ściągniętym grotem - wylot materiału u dołu

Lancę iniekcyjna wbić do wybranej głębokości i pociągnąć z powrotem o ok. 10 cm, tak żeby grot mógł odłączyć się od lancy. Rozpocząć proces iniekcji, ewentualnie lancę ponownie pociągnąć i wtryskiwać na innej wysokości.

Zalety i korzyści

 • Możliwość przeprowadzenia stopniowej iniekcji
 • Możliwa ukierunkowana iniekcja na zdefiniowanej głębokości
Rammverpresslanze mit seitlichen Austrittslöchern

Lanca iniekcyjne z bocznymi otworami wylotowymi

Lancę iniekcyjną wbić na wybraną głębokość, dzięki połączeniu lanc z i bez otworów możliwa jest iniekcja przez cały obszar z otworami np.: 5 metrowa lanca, dolne 3 metry są z bocznymi otworami wylotowymi i przez nie dokonuje się iniekcji.
Rammverpresslanze mit abgedeckte, seitlichen Austrittslöchern

Lanca iniekcyjna z zakrytymi, bocznymi otworami wylotowymi

Te lance iniekcyjne są tak samo stosowane z ta zaletą, że podczas wbijania nie mogą wedrzeć się żadne zabrudzenia przez zakryte otwory wlotowe. Ten wariant jest szczególnie odpowiedni przy piaszczystej glebie i przechodzeniu przez warstwy wodonośne.

Zalety i korzyści

 • Brak wchodzenia obcych substancji przez pokrywę
 • Możliwość stosowania w luźnej, piaszczystej glebie
 • Bardzo wysokie bezpieczeństwo iniekcji

Metoda wbijania lancy iniekcyjnej

 1. Nasadę przymocować na lancy iniekcyjnej.
 2. Za pomocą elektrycznego młota i urządzenia nastawnego lancę iniekcyjną wbić w grunt budowlany.
 3. Nasadę odkręcić w lewo wiertarko-wkrętarką.
 4. Złączkę, następny element pośredni i nasadę przymocować 2 obrotami, a następnie wiertarko-wkrętarką dokręcić całą lancę iniekcyjną (całk. droga śruby 40 mm).
 5. Lancę iniekcyjną wbić z młotem i nasadą głębiej w grunt budowlany.
 6. Punkt 3 i 5 powtórzyć do żądanej głębokości.
Rammverfahren, Rammverpresslanzen
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
w górę