Menu

Kotwa Plus W DESOI

More Informations
Filter
Filter
Page
12

KOTWA PLUS W DESOI

Tam, gdzie nie ma już lub występuje jedynie częściowe wiązanie powłoki przedmurza z powłoką nośną, idealnym rozwiązaniem wydaje się system kotew spiralnych Plus W DESOI. System składa się z kotwicy Plus W DESOI i zaprawy kotwy spiralnej DESOI.

Kotwę Plus W wkręca się w zaprawę kotwy spiralnej. Skręcenie kotwy spiralnej powoduje większą wytrzymałość połączenia między dwoma elementami systemu. Tiksotropowa zgodność zaprawy kotwy spiralnej do miejsc zapobiega odpływowi w szczeliny i puste przestrzenie. Kotwa Plus W DESOI wykonana z austenitycznej stali nierdzewnej ma nominalną średnicę 8 mm i jest dostępna w przycięciach od 180 mm do 400 mm (co 20 kroków).
Nachträgliche Verankerung mit dem DESOI Spiralankersystem Anker Plus W

Additional anchoring with the
DESOI Spiral Anchor System Anchor Plus W

PDF german/english

PDF german/french

Obszary zastosowania

  • Ściany dwupowłokowe
  • Naprawa ścian
  • Podwieszona, wentylowana od tyłu elewacja budywnku
 

Przykłady zastosowań

  • Dodatkowe kotwienie
  • Dodatkowe łączenie murów o podwójnych ścianach
 

Zalety i korzyści

  • Minimalna ingerencja w ścianę
  • Nadaje się do wszystkich rodzajów ścian, betonu
  • Amortyzacja sił rozciągających i ciągnących
Wskazówka

Renowacja muru wymaga rozległej wiedzy o stanie budowy. Kotwienia muszą być zamocowane i zmierzone przez inżynierów. Zgodnie z normą DIN 1053-1:1996-11, roz. 8.4.3, tab. 11 minimalna liczba kotew wynosi 5 na m2.

MIERNIK NACIĄGNIĘCIA

Kontrole nośności kotew
Kontrole należy wykonywać na przynajmniej 5 kotwach na powierzchni ściany. Są one uznane za udane, kiedy podczas obciążenia próbnego 1,5 kN nie zostanie przekroczona na powłoce nośnej:
  • 5 x badanie wytrzymałości na rozciąganie: 0,5 mm
  • 10 x badanie wytrzymałości na rozciąganie: 1,1 mm
na powłoce nośnej ze ściany: 1,0 mm w betonie.
scroll top