Menu

Kotwa Plus W DESOI

Więcej informacji
Filtr
Filtr
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139833 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139833 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Strona
12

KOTWA PLUS W DESOI

Tam, gdzie nie ma już lub występuje jedynie częściowe wiązanie powłoki przedmurza z powłoką nośną, idealnym rozwiązaniem wydaje się system kotew spiralnych Plus W DESOI. System składa się z kotwicy Plus W DESOI i zaprawy kotwy spiralnej DESOI.

Kotwę Plus W wkręca się w zaprawę kotwy spiralnej. Skręcenie kotwy spiralnej powoduje większą wytrzymałość połączenia między dwoma elementami systemu. Tiksotropowa zgodność zaprawy kotwy spiralnej do miejsc zapobiega odpływowi w szczeliny i puste przestrzenie. Kotwa Plus W DESOI wykonana z austenitycznej stali nierdzewnej ma nominalną średnicę 8 mm i jest dostępna w przycięciach od 180 mm do 400 mm (co 20 kroków).
Nachträgliche Verankerung mit dem DESOI Spiralankersystem Anker Plus W

Additional anchoring with the
DESOI Spiral Anchor System Anchor Plus W

PDF german/english

PDF german/french

Obszary zastosowania

 • Ściany dwupowłokowe
 • Naprawa ścian
 • Podwieszona, wentylowana od tyłu elewacja budywnku
 

Przykłady zastosowań

 • Dodatkowe kotwienie
 • Dodatkowe łączenie murów o podwójnych ścianach
 

Zalety i korzyści

 • Minimalna ingerencja w ścianę
 • Nadaje się do wszystkich rodzajów ścian, betonu
 • Amortyzacja sił rozciągających i ciągnących
Wskazówka

Renowacja muru wymaga rozległej wiedzy o stanie budowy. Kotwienia muszą być zamocowane i zmierzone przez inżynierów. Zgodnie z normą DIN 1053-1:1996-11, roz. 8.4.3, tab. 11 minimalna liczba kotew wynosi 5 na m2.

MIERNIK NACIĄGNIĘCIA

Kontrole nośności kotew
Kontrole należy wykonywać na przynajmniej 5 kotwach na powierzchni ściany. Są one uznane za udane, kiedy podczas obciążenia próbnego 1,5 kN nie zostanie przekroczona na powłoce nośnej:
 • 5 x badanie wytrzymałości na rozciąganie: 0,5 mm
 • 10 x badanie wytrzymałości na rozciąganie: 1,1 mm
na powłoce nośnej ze ściany: 1,0 mm w betonie.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
w górę