Menu

DESOI Systemy kotew z obsadami

Więcej informacji
Filtr
Filtr
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139980 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139906 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Strona

DESOI SYSTEMY KOTEW Z OBSADAMI – SPRAWDZONY SYSTEM

Aby udostępnić planistom i firmom wykonawczym niezawodne systemy kotwiące, firma DESOI GmbH zleciła niezależnym laboratoriom badań materiałowych kontrolę ¬i dokumentację siły łączenia oraz oporności systemu kotew z obsadami. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu kotwy z obsadami na połączenie zaprawy iniekcyjnej ze ścianą. Uwzględniono przy tym niekorzystny przypadek wywierconego otworu o gładkich ściankach i zaprawy iniekcyjnej. Ponadto należy opracować zalecenia praktyczne odnośnie do wstępnej obróbki i kompresowania.
Przeprowadzone badania wiązań wykazały, że sucha zaprawa AnchorNox®DESOI zapewnia:
 • dobrą siłę wiązania (średnio > 1,5 N/mm²),
 • przy niskim poślizgu (< 0,1 mm)
DESOI Verankerungssystem 
DESOI Anchor Stocking System

PDF german/english
PDF german/french
Wskazówka: : Przed rozpoczęciem napraw za pomocą systemu kotew należy koniecznie zbadać przyczynę uszkodzeń i wyeliminować je w miarę możliwości. Z doświadczenia wynika, że najczęstszą przyczyną jest niestabilne podłoże (podłoga/ fundament).


Sprawozdanie z badań, Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied GmbH,

„Badania systemu kotew z obsadami DESOI w celu zabezpieczenia historycznych konstrukcji ściennych”, Nr 6-21/1938b/12, 10 stycznia 2014 r.
 

Sucha zaprawa AnchorNox® DESOI

Sprawozdanie częściowe, Instytu materiałów budowlanych F. A. Finger, Katedra Materiałów Polimerowych, „Korekta formuły i optymalizacja właściwości świeżej i stałej zaprawy suchej AnchorNox® DESOI dla systemów kotew z obsadami”, FIB-AN 040-14, 13 marca 2015 r. Inne przetestowane suche zaprawy na zamówienie

Zastosowanie systemu kotew z obsadami DESOI jest bardzo proste: uchwyt dystansowy przesunąć na pręcie kotwy, wprowadzić przewód materiałowy do podania zaprawy kotwy i wszystkie 3 części zamocować taśmą maskującą. Teraz przycięty na wymiar i zamknięty już z jednej strony opaską kablową przewód pleciony naciągnąć na kotwę niczym pończochę, a następnie zamocować opaską kablową. 
Wskazówka: istnieje również możliwość montażu fabrycznego.
Po prawidłowym montażu kotwy następuje faza napełniania. Przy czym kotwa z obsadem zapobiega niekontrolowanemu wypływowi materiału wypełniającego do pustych przestrzeni, gniazd żwirowych itp. Dzięki swojej rozciągliwości kotwa dopasowuje się do nierówności wywierconego otworu. Jednocześnie pleciona struktura jest przepuszczalna na tyle, gwarantuje zamocowanie kotwy w komponencie.

Zadania i przykłady zastosowania

 • Utworzenie kształtowanego i łączonego siłowo wiązania
 • Utworzenie wiązania odpornego na rozciąganie
 • Amortyzacja sił rozciągających i ciągnących
 • Zabezpieczenie przed dynamicznymi obciążeniami / naprężeniem
 • Zabezpieczenie jedno i wielopowłokowych ścian
 • Wiązanie i montaż komponentów (wiele powłok)
 • Zabezpieczenie pękniętych komponentów
 • Stabilizacja pękniętej ściany
 • Zabezpieczenie konstrukcji murowanej podczas lokalnych zakłóceń
 • Łączenie jedno- i dwupowłokowych ścian
w górę