Menu

Paker pneumatyczny

Więcej informacji
Filtr
Filtr
m_50210
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Strona

PAKER PNEUMATYCZNY

Uszczelniacz obrzękowy stosowany jest do wstrzykiwań w praktycznie wszystkich dziedzinach wiercenia, drążenia tuneli i w budownictwie. Zastrzyki te są powszechnie stosowane w celu poprawy właściwości fizycznych gleby lub do uszczelniania. Ponadto obrzęk pakujący stosowany jest w technice odwiertu do iniekcji, testowania ciśnienia wody czy poszukiwań próbek geologicznych w otworze
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection with
Inflatable packers, Hydraulic packers and Borehole seals

PDF german/english

PDF german/french

Technical Parameters
 open PDF

PROSTY USZCZELNIACZ OBRZĘKOWY

Obszary zastosowania

 • Stabilizacja gruntu na różnych głębokościach
 • Stwardnienie miękkiego podłoża
 • Stwardnienie złamanej skały
 • Iniekcja składników
 • Wstrzyknięcia składników do gleby
 • Hydroizolacja
 • Kompensacja spoinowania

Zalety i korzyści

 • Do wielokrotnego użytku
 • Wszystkie części mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej
 • Proste i niezawodne uszczelnienie otworu
 • Może być stosowany na różnych głębokościach
 • Wszystkie części są łatwo wymienialne

Instalacja i obszar ekspansji uszczelniaczaa

Do pracy w odwiercie stosowana jest lina bezpieczeństwa lub wąż, w zależności od rodzaju uszczelniacza. Zaletą uszczelniacza pęczniejącego jest duży obszar rozprężania węża iniekcyjnego. Ponadto, uzyskuje się bardzo dobre uszczelnienie otworu, gdyż przewód do iniekcji może być optymalnie dostosowany do nieregularności ściany otworu wiertniczego. Na całej długości węża iniekcyjnego zagwarantowane jest jednolite naprężenie w odwiercie.

PODWÓJNY USZCZELNIACZ OBRZĘKOWY

Obszary zastosowania

 • Głównie do wstrzykiwań z rur do mankietów
 • Stabilizacja gruntu na różnych głębokościach
 • Stwardnienie miękkiego podłoża
 • Stwardnienie złamanej skały
 • Iniekcja składników
 • Wstrzyknięcia składników do gleby
 • Hydroizolacja
 • Kompensacja spoinowania

Zalety i korzyści

 • Do wielokrotnego użytku
 • Niezawodne uszczelnienie nadmuchiwanymi rurami umożliwia precyzyjne umieszczenie materiału wtryskowego
 • Duży zakres mocowania
 • Regulacja siły zacisku
 • Wszystkie części mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej
 • Wszystkie części mogą być zastąpione
 • Różne dostępne długości

Uszczelnianie i pompowanie wężem iniekcyjnym w obszar ekspansji

Począwszy odd węży iniekcyjnych z podwójnymi uszczelniaczami pęczniejącymi do nieprawidłowości w odwiercie lub do dostosowywania się do rury tulei zawsze zapewnia dobrą szczelność ciśnienia pęcznienia, które można regulować. Zaletą podwójniego obrzęku pakującego jest jego duża rozszerzalność w obszarze węża iniekcyjnego. Przedłużenie jest możliwe do 2-krotności min. średnicy odwiertu, wymaganie jest tylko ustawienie uszczelniacza dla różnych wielkości kołnierza rury

PODWÓJNY USZCZELNIACZ OBRZĘKOWY 2K

Obszary zastosowania

 • Stabilizacja gruntu na różnych głębokościach
 • Stwardnienie miękkiego podłoża
 • Stwardnienie złamanej skały
 • Iniekcja składników
 • Wstrzyknięcia do fundamentów
 • Wstrzyknięcia składników do gleby
 • Hydroizolacja
 • Kompensacja spoinowania

Zalety i korzyści

 • Materiały wtryskowe 2K są przenoszone oddzielnie do rury mieszającej i są mieszane ze zmienną liczbą mieszalników statycznych
 • Najczęściej do wielokrotnego użytku, w obu liniach składowych oraz zaworach zwrotnych są oddzielne łatworozpuszczalne uszczelniacze
 • Szeroki zakres węży iniekcyjnych pozwala na bezpieczne uszczelnienie otworu i zmienną siłę zacisku
 • Może być stosowany na różnych głębokościach

Uszczelnianie i obszar ekspansji pompowania

Do pozycjonowania i następnie usuwania głębokiego pakera 2K służy lina bezpieczeństwa, która jest dołączona do pakera. Szczególną zaletą głębokiego pakera 2K jest to, że dwa składniki szybko reagują z 2-składnikowym materiałem iniekcyjnym i są wprowadzane oddzielnie do rury mieszającej. Statyczny element mieszający o zmiennej liczbie mieszaczy statycznych zapewnia optymalne efekty mieszania dla danego materiału iniekcyjnego. Zarówno rury, jak i zawory zwrotne mogą być oddzielnie płukane w pakerze. Kolejną zaletą jest duża rozciągliwość rur pompujących. W zależności od rodzaju pakera jest to rozszerzenie do 2-krotności średnicy w stanie spoczynku. Ponadto głęboki paker 2K wytwarza bardzo dobre uszczelnienie otworu od rurki pompowania i może być optymalnie dostosowany do nierówności ściany z otworem wiertniczym. Powoduje to równomierna siła regulacji usztywniająca i zamocowany w otworze na prawie całej długości węża pompującego
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
w górę