Menu

Wypełniacz mineralny

Więcej informacji
Filtr
Filtr
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 70000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 70000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Strona
12 ... 8

WYPEŁNIACZ MINERALNY

Podczas naprawy pęknięć z materiału cementowego i zawiesiny cementowej popękane elementy są naprawiane przez zamykany siłowo wtrysk. Wstrzykiwania do pęknięć są wykonywane w taki sposób, aby po zakończeniu procedury iniekcji nie mogła dostać się do nich woda. Wstrzykiwany materiał tworzy ochronę przed wnikaniem substancji żrących i zapobiega korozji zbrojenia. W wyniku połączenia siłowego przywrócona zostaje trwałość składników w powierzchni pęknięcia.

Typy uszczelniaczy / pakowaczy

 • Uszczelniacz wtryskowy (stal)
 • Uszczelniacz odpływowy (z tworzywa sztucznego)
 • Uszczelniacz klejowy (z tworzywa sztucznego)
 • Uszczelniacz klinowy (z tworzywa sztucznego)

Wymagania dla uszczelniacza

 • Zgodność użytych materiałów z wstrzykiwanymi materiałami
 • Niezawodność montażu w komponencie
 • Odporność na korozję w pozostałych częściach składowych
 • Zawór odcinający
 • Przekrój poprzeczny sypkości substancji przystosowanych do iniekcji
 • Brak zwężenia przekroju

Odpowiednie wypełniacze

 • Zaprawa iniekcyjna
 • Zaczyn cementowy
 • Zawiesina cementowa

Przykłady konstrukcji

 • Budynki mieszkalne i przemysłowe
 • Murarstwo
 • Budynki historyczne
 • Inżynieria lądowa i wodna
 • Budowa metra i kanalizacji

ZASTOSOWANIE USZCZELNIANIA KLEJEM

Uszczelniacz stanowi mieszaninę żywicy poliuretanowej lub żywicy epoksydowej i ewentualnie środków regulujących (używanych do zagęszczania) w zaklejanych pęknięciach. Należy zauważyć, że otwór uszczelniacza jest usytuowany naprzeciwko szczeliny i kanał wtrysku pakującego nie jest zatkany. Uszczelniacze klejowe są stosowane głównie w budynkach z powodów konstrukcyjnych (np. betonu sprężonego) gdy nie możliwe jest wiercenie (zwykle grubość składników = odległość uszczelniacza).

Wskazówki

 • Dostępne uszczelniacze klejowe jako uszczelniacze do metalu i tworzyw sztucznych
 • Kluczowe są spoiwa klejące stosowane między uszczelniaczem a powierzchnią składową
 • Wytrzymałość spoiny powierzchni i właściwości kleju (materiał izolacyjny) ma znaczący wpływ na ewentualne ciśnienie wtrysku

Obszary zastosowania

 • Dla suchych składników
 • Dla elementów ze zbrojeniami
 • Dla betonu sprężonego
 • Iniekcje wysokociśnieniowe do maks. ciśnienia 60 bar lub iniekcje niskociśnieniowe do 10 bar

ZASTOSOWANIE USZCZELNIACZY KLINOWYCH

Uszczelniacze klinowe są stosowane do pęknięć zwykle od 1-2 mm szerokości do których umieszczana jest substancja do wstrzyknięcia (kompres). Eliminuje to zwykle konieczność wiercenia. Uszczelniacze te składają się z metalu lub tworzywa sztucznego.

Zalety i korzyści

 • Oszczędność czasu poprzez ograniczenie kroków niezbędnych do ustawienia uszczelniacza
 • Uszczelniacze klinowe są stosowane bezpośrednio do szczeliny, nie potrzebne są skomplikowane wiercenia w strukturze.
 • Uszczelniacz można usunąć po niewielkim wstrzyknięciu
 • Minimalna szerokość pęknięcia do zastosowania uszczelniacza metalowo-klinowego wynosi 1,5 mm
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
w górę