Menu

Fugowaniefug w kamieniach

Więcej informacji
Filtr
Filtr
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 145000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 145000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Strona
12

FUGOWANIEFUG W KAMIENIACH

Przy renowacji nieotynkowanego muru z cegieł lub naturalnego kamienia często okazuje się konieczne, aby wykluczyć dodatkowe obciążenie ściany wilgocią poprzez odnowienie całej sieci fug.
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Obszary zastosowania

 • Ręczne fugowanie
 • Fugowanie natryskowe przy dużej szerokości i głębokości fug
 • Napełnianie głębokich otworów

Przykłady zastosowań

 • Mur cyklopowy
 • Mur z łamanych kamieni
 • Mur nieotynkowany
 • Mur z kamienia ciosanego
 • Mur licowy
 • Mur mieszany
 
 

Zalety i korzyści

 • Zaprawa fugowa jest równomiernie i szczelnie nakładana
 • Zapewnia czystą pracę
 • Całkowite wypełnienie fug

Ogólne procesy robocze

 • Opróżnianie i czyszczenie fug
 • Wstępne zwilżenie
 • Umieszczanie zaprawy w fugach
 • Wykończenie fug

Zastosowany materiał do fugowania

 • Zaprawa plastyczna
 • Zaprawa fugowa z tufu (trass)
 • Zaprawa fugowa z tufu (trass) z wapieniem
 • Maszynowa zaprawa fugowa
 • Zaprawa fugowa na bazie żywicy epoksydowej
 • Zaprawa fugowa do ościeżnic
w górę