Menu

Fugowaniefug w kamieniach

Więcej informacji
Filtr
Filtr
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 120000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 120000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Strona
12

Spoinowanie złączy murarskich

Podczas renowacji nieotynkowanego muru z cegieł lub naturalnego kamienia często okazuje się konieczne pozbycie się nadmiarowej wilgoci poprzez naprawę całej sieci złączy.

Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Obszary zastosowań

 • Konserwacja lub odnowienie fug murarskich
 • Renowacja/ponowne spoinowanie ścian z kamienia naturalnego
 • Spoinowanie iniekcyjne złączy o dużej szerokości i głębokości
 • Wypełnianie głębokich ubytków

Wybór materiału

O wyborze materiału decyduje przede wszystkim zakres robót. Zaprawy składają się ze spoiw mineralnych i ewentualnych dodatków, m.in.
 • zaprawy wapiennej
 • zaprawy dolomitowo-wapiennej
 • zaprawy wapienno-cementowej
 • zaprawy cementowej rzymskiej
 • zaprawy trasowo-cementowej

Uwaga: Zaprawa do spoinowania powinna być zgodna z maszyną

Przykłady zastosowań

 • Fugi murarskie
 • Fugi posadzkowe
 

Zalety i korzyści

 • Gwarancja czystej pracy
 • Całkowite wypełnienie fug
 • Regulowana ilość i prędkość

Procedury

 • Jeśli naprawa fugi nie jest możliwa, należy całkowicie usunąć materiał (stosując np. piłę do kamienia AS175 czy piłę do fug nr 40020)
 • Oczyścić powierzchnie boczne styków z kurzu i luźnych części, w razie potrzeby zszorstkować
 • Wstępnie zwilżyć wodą pitną
 • Nałożyć zaprawę na fugę
 • Obróbka powierzchniowa
 • Wykończenie fug
 
Uwagi dotyczące renowacji fug
Biuletyn WTA: „Renowacja kamienia naturalnego” 3-2, wyd. 10.2016 D, informacja o renowacji kamienia naturalnego w biuletynie WTA: „Konserwacja i naprawy murarskie” E-7-1, wyd. 02.2018/D (żółty druk)
 
w górę