Menu

Fugowaniefug w kamieniach

More Informations
Filter
Filter
Page
12

FUGOWANIEFUG W KAMIENIACH

Przy renowacji nieotynkowanego muru z cegieł lub naturalnego kamienia często okazuje się konieczne, aby wykluczyć dodatkowe obciążenie ściany wilgocią poprzez odnowienie całej sieci fug.
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Obszary zastosowania

 • Ręczne fugowanie
 • Fugowanie natryskowe przy dużej szerokości i głębokości fug
 • Napełnianie głębokich otworów

Przykłady zastosowań

 • Mur cyklopowy
 • Mur z łamanych kamieni
 • Mur nieotynkowany
 • Mur z kamienia ciosanego
 • Mur licowy
 • Mur mieszany
 
 

Zalety i korzyści

 • Zaprawa fugowa jest równomiernie i szczelnie nakładana
 • Zapewnia czystą pracę
 • Całkowite wypełnienie fug

Ogólne procesy robocze

 • Opróżnianie i czyszczenie fug
 • Wstępne zwilżenie
 • Umieszczanie zaprawy w fugach
 • Wykończenie fug

Zastosowany materiał do fugowania

 • Zaprawa plastyczna
 • Zaprawa fugowa z tufu (trass)
 • Zaprawa fugowa z tufu (trass) z wapieniem
 • Maszynowa zaprawa fugowa
 • Zaprawa fugowa na bazie żywicy epoksydowej
 • Zaprawa fugowa do ościeżnic
scroll top