Menu

DESOI Quick Seal

Więcej informacji
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 115000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 115000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI Quick Seal

W nowym systemie dwa procesy w jednym produkcie zawarto dwa procesy, tak aby niezawodnie uszczelnić złącza dylatacyjne, konstrukcyjne i ruchome. W ten sposób można zagwarantować bezpieczną renowację połączenia lub ponowne uszczelnienie wodoodpornych konstrukcji betonowych. Elastyczny, 7-segmentowy profil uszczelniający i iniekcyjny jest wkładany do uszkodzonego złącza, mocowany i dociskany za pomocą chemicznego wypełniacza budowlanego. Profil uszczelniający i iniekcyjny jest dzielony, i nadaje się do spoin o szerokości od 18 do 26 mm.
 

Mineralischer Füllstoff
Joint renovation / re-sealing of waterproof concrete structures

PDF german/english
PDF german/french

Połączenie DESOI Quick Seal i prostokątnego pakera stalowego

 
DESOI Quick Seal - Abdichtungs- und Injektionsprofil

Zalety

 • Pewne uszczelnianie spoin
 • Oszczędność czasu – bez wiercenia
 • Brak kruszenia się krawędzi
 • Ruchome, zmienne segmenty – prosty, szybki montaż
 • Możliwość indywidualnego skracania poszczególnych segmentów (300 mm po każdym segmencie)
 • Szerokość spoiny – min. 18 mm, maks. 26 mm.

Montaż

 1. Włóż pierwszy segment DESOI Quick Seal do nieszczelnego złącza i dokręć nakrętki mocujące, a także rurkę mocującą i iniekcyjną za pomocą wkrętarki akumulatorowej (klucza nasadowego). Spowoduje to ściśnięcie profilu uszczelniającego (elastycznego) i zamocowanie go w spoinie. Postępuj w ten sam sposób z innymi segmentami.
 2. Po zainstalowaniu wszystkich segmentów przykręć złączkę M6 z łbem płaskim do rur wsuwanych i iniekcyjnych. 
 3. Uszczelnij wszelkie szczeliny za pomocą prostokątnych pakerów stalowych – włóż do złącza i zamocuj za pomocą przegubu szybkozłącznego.
 4. Rozpocznij iniekcję

DESOI Quick Seal - installation

Injection of chemical filling material

Prostokątny paker stalowy

Zaleta/wskazówka

 • Oszczędność czasu – bez wiercenia
 • Brak kruszenia się krawędzi
 • Wypełnianie małych luk
 • Brak wierconych kanałów po iniekcji.


Uwaga: prostokątny paker stalowy służy do zamykania uskoków, które mogą powstawać w wyniku różnicy między długościami połączeń a długościami segmentów.
DESOI Quick Seal
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
w górę