Menu

DESOI Quick Seal

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 115000)
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI Quick Seal

W nowym systemie dwa procesy w jednym produkcie zawarto dwa procesy, tak aby niezawodnie uszczelnić złącza dylatacyjne, konstrukcyjne i ruchome. W ten sposób można zagwarantować bezpieczną renowację połączenia lub ponowne uszczelnienie wodoodpornych konstrukcji betonowych. Elastyczny, 7-segmentowy profil uszczelniający i iniekcyjny jest wkładany do uszkodzonego złącza, mocowany i dociskany za pomocą chemicznego wypełniacza budowlanego. Profil uszczelniający i iniekcyjny jest dzielony, i nadaje się do spoin o szerokości od 18 do 26 mm.
 

Mineralischer Füllstoff
Joint renovation / re-sealing of waterproof concrete structures

PDF german/english
PDF german/french

Połączenie DESOI Quick Seal i prostokątnego pakera stalowego

 
DESOI Quick Seal - Abdichtungs- und Injektionsprofil

Zalety

 • Pewne uszczelnianie spoin
 • Oszczędność czasu – bez wiercenia
 • Brak kruszenia się krawędzi
 • Ruchome, zmienne segmenty – prosty, szybki montaż
 • Możliwość indywidualnego skracania poszczególnych segmentów (300 mm po każdym segmencie)
 • Szerokość spoiny – min. 18 mm, maks. 26 mm.

Montaż

 1. Włóż pierwszy segment DESOI Quick Seal do nieszczelnego złącza i dokręć nakrętki mocujące, a także rurkę mocującą i iniekcyjną za pomocą wkrętarki akumulatorowej (klucza nasadowego). Spowoduje to ściśnięcie profilu uszczelniającego (elastycznego) i zamocowanie go w spoinie. Postępuj w ten sam sposób z innymi segmentami.
 2. Po zainstalowaniu wszystkich segmentów przykręć złączkę M6 z łbem płaskim do rur wsuwanych i iniekcyjnych. 
 3. Uszczelnij wszelkie szczeliny za pomocą prostokątnych pakerów stalowych – włóż do złącza i zamocuj za pomocą przegubu szybkozłącznego.
 4. Rozpocznij iniekcję

DESOI Quick Seal - installation

Injection of chemical filling material

Prostokątny paker stalowy

Zaleta/wskazówka

 • Oszczędność czasu – bez wiercenia
 • Brak kruszenia się krawędzi
 • Wypełnianie małych luk
 • Brak wierconych kanałów po iniekcji.


Uwaga: prostokątny paker stalowy służy do zamykania uskoków, które mogą powstawać w wyniku różnicy między długościami połączeń a długościami segmentów.
DESOI Quick Seal
scroll top