Menu
Rissinjektion

Naprawa fug

Właściwa naprawa fug pomaga usuwać wszelkie nieszczelności. Aby wykonać zarówno naprawę fug, jak i dodatkowo je uszczelnić w sposób minimalnie inwazyjny i ukierunkowany, skorzystaj z oferty DESOI obejmującej różne produkty do różnorodnych zastosowań.

WIĘCEJ O RÓŻNYCH APLIKACJACH

DESOI Quick Seal

W nowym systemie dwa procesy w jednym produkcie zawarto dwa procesy, tak aby niezawodnie uszczelnić złącza dylatacyjne, konstrukcyjne i ruchome. W ten sposób można zagwarantować bezpieczną renowację połączenia lub ponowne uszczelnienie wodoodpornych konstrukcji betonowych. Elastyczny, 7-segmentowy profil uszczelniający i iniekcyjny jest wkładany do uszkodzonego złącza, mocowany i dociskany za pomocą chemicznego wypełniacza budowlanego. Profil uszczelniający i iniekcyjny jest dzielony, i nadaje się do spoin o szerokości od 18 do 26 mm.

więcej o produktach

B-Sting®

Za pomocą iniekcyjnej igły do odwiertu B-Sting® ożna łatwo i bezpiecznie spajać styki uszczelniające w tunelach, zwłaszcza tunelach rurowych.
 

B-JOint ®

 B-JOINT ® is another version of the proven DESOI Quick Seal. This variant is a profile hose and does not require a terminal strip. It is flexible and adapts perfectly to unevenness. It's tightened with an air filling needle so that there's no need to tighten it with nuts. The subsequent injection takes place via the joint injection needle. The B-JOINT ® can be processed in any length and is suitable for joint widths of 20 to 30 mm.
 

B-Profile®

The B-PROFILE® with integrated rubber sealing lips is suitable for subsequent sealing of leaking expansion joints by means of injection. It simplifies the work process and reduces the time required compared to conventional methods. The B-PROFILE® can be processed in any length and can be used several times after cleaning.
 
w górę