Menu

Ochrona drewna

Więcej informacji
Filtr
Filtr
m_50215

OCHRONA DREWNA/ ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU GRZYBA DOMOWEGO

Ochrona drewna obejmuje wszystkie środki, które zapobiegają niszczeniu drewna lub konstrukcji drewnianych czy obniżeniu ich wartości. Zagrzybienie jest poważnym brakiem budowlanym według niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Zasadniczo nie wystarcza działanie powierzchniowe, przez to należy zastosować metodę iniekcyjną.

Zalety i korzyści

 • Wtryskanie ciśnieniowe w celu ochrony drewna i zapobieganiu przed grzybem umożliwia optymalne rozprowadzanie w drewnie i ścianie.
 • Metoda spryskiwania i piankowa oferują optymalne rozprowadzenie na powierzchni i w przerwach.
 • Produkcja i dostawa znormalizowanych technologii wtryskiwania oraz końcówek iniekcyjnych (pakerów)
 • Produkcja specjalnych pakerów według wytycznych przez ekspertów
 • Urządzenia i pakery iniekcyjne są połączone z danymi materiałami.

Obszary zastosowania

 • Zapobieganie i zwalczanie owadów i grzybów
 • Poprawa ochrony przeciwpożarowej
 • Zwiększenie wytrzymałości i trwałości
 • Zapobieganie wpływom pogody (woda, wilgoć)
 • Zapobieganie nowym zagrzybieniom muru

Informacje dodatkowe

 • W celu ochrony drewna i przy zapobieganiu zagrzybienia zgodnie z normą DIN 68800 rzeczoznawcy powinni utworzyć sprawozdanie z badania pod względem ochrony drewna z propozycjami renowacji
 • Użycie odpowiedniego dla zaprawy środka do ochrony drewna, np. piankowej zaprawy iniekcyjnej, powinno być udowodnione w testach laboratoryjnych
 • Inne zalecenia zawarte są w instrukcjach WTA
 • Zastosowane materiały iniekcyjne lub środki do ochrony drewna: patrz wykaz środków do ochrony drewna z pozwoleniem nadzoru budowlanego DIBT (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej)
Holzschutzinjektion mit Einschlagkopf

METODA PIANKOWA

Zalety i korzyści

 • Ukierunkowane nanoszenie materiału w jedym procesie roboczym
 • Materiał przylega do materiału budowlanego i może przez dłuższy czas przenikać
 • Niskie straty materiałowe
 • Nadaje się do wszystkich urządzeń iniekcyjnych
 • Zastosowanie w wielostopniowych strukturach budowlanych lub z pustą przestrzenią
 • Do nanoszenia substancji czynnych na powierzchnie drewniane i ściany
DESOI Schaumverfahren
w górę