Menu

DESOI Systemy kotew specjalnych

Więcej informacji
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 142490 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139980 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Strona
12

DESOI SYSTEMY KOTEW SPECJALNYCH

Szukają Państwo specjalnych systemów kotwienia dla swojego projektu budowlanego? Tutaj znajdą Państwo indywidualne akcesoria do stabilizacji budynku / obiektu. Ponadto DESOI oferuje również zindywidualizowane produkty, które są precyzyjnie dostosowane do Państwa potrzeb. Skontaktuj się z nami.
DESOI Verankerungssystem 
DESOI Anchor Systems

PDF german/english
PDF german/french

Wypełnianie – paker wypełniający z kotwą

Czynności robocze

 • Oczyść wywiercony otwór za pomocą lancy wydmuchowej.
 • Kotwy ze stali nierdzewnej z odpowiednimi podkładkami dystansowymi zamocuj centralnie razem z pakerami w wywierconych otworach.
 • DESOI AnchorNox® Wymieszaj suchą zaprawę i przygotuj pompę ślimakową DESOI PowerInject SP20.
 • Wstrzyknij wypełniacz, przez wąż odpowietrzający może wydostać się istniejące powietrze, (zegnij wąż po całkowitym odpowietrzeniu) wywiercony otwór jest teraz całkowicie wypełniony.
 • Zamknij paker wypełniający zakrętką.
 • Po stwardnieniu wypełniacza usuń paker wypełniający.
 • Zamknij wywiercone otwory.

Zalety

 • Oszczędność czasu dzięki ograniczeniu kroków niezbędnych do ustawienia pakera wypełniającego.
 • Paker wypełniający po wstrzyknięciu można łatwo usunąć i po oczyszczeniu można go ponownie użyć.

Cele zastosowania

 • Wykonanie połączenia ciernego
 • Renowacje obiektów zabytkowych.

Wypełnianie – uszczelniacz wypełniający z kotwą

Czynności robocze

 • Oczyść wywiercony otwór za pomocą lancy wydmuchowej.
 • Włóż kotwę ze stali nierdzewnej z odpowiednim elementem dystansowym, rurą materiałową i elementem wypełniającym centralnie w wywiercony otwór.
 • Przykręć element zamykający do przewodu materiałowego.
 • DESOI AnchorNox® Wymieszaj suchą zaprawę i przygotuj pompę ślimakową DESOI PowerInject SP20.
 • Wstrzyknij materiał iniekcyjny, aż materiał wyjdzie z otworu odpowietrzającego, następnie zamknij korkiem.
 • Wypełnij otwór zaprawą kotwiącą zaczynając od samego końca, usuwając z niego całkowicie powietrze.
 • Powoli cofaj przewód z materiałem podczas napełniania
 • Wypełniając nim puste przestrzenie.
 • Zamknij element wypełniający za pomocą korka (otwór Ø 10,5 mm).

Zalety

 • Oszczędność czasu dzięki prostemu i szybkiemu umieszczeniu wypełniacza.
 • Element wypełniający można łatwo usunąć po iniekcji i ponownie użyć go po oczyszczeniu.

Cele zastosowania

 • Wykonanie połączenia ciernego
 • Renowacje obiektów zabytkowych.

Pojedynczy regulator siły zacisku DESOI

Opatentowany pojedynczy regulator siły zacisku DESOI to urządzenie do mocowania i utrzymywania elementów i konstrukcji pod stałym obciążeniem. Jest w stanie wytrzymać szczytowe obciążenia uszkadzające konstrukcję spowodowane przez obciążenia działające w różnym stopniu, np. w celu kompensacji wibracji (ruch dużych obciążeń, dźwięk dzwonów), zmian temperatury i wilgotności, obciążenia wiatrem itp.Pojedynczy regulator siły zacisku DESOI jest wstępnie obciążony do obliczonej wartości i utrzymuje to obciążenie na stałym poziomie. Krzywą siły można zapisać za pomocą elektronicznego urządzenia pomiarowego. Wykonane połączenie ma charakter spajający (zaprawa wiążąca) lub łączący (cięgno/płyta czołowa) i może być zarówno widoczne jak i ukryte.

 

Zadania i przykłady zastosowania

 • Absorpcja obciążeń rozciągających
 • Zmniejszenie obciążeń szczytowych.
 • Stabilizacja komponentów i konstrukcji.


Wskazówka
Indywidualna konstrukcja odpowiedniego pojedynczego regulatora siły zacisku DESOI jest zależna od obiektu.Detail: Installation with compound effect
Example: DESOI Single load control unit installed

DWUKROTNY REGULATOR SIŁY NAPINANIA

Podwójny kontroler siły zacisku jest urządzeniem do podtrzymywania i obciążenia całej konstrukcji zestawu. Pozwala ustawić stałe obciążenie w konstrukcji, utrzymać i nagrywać stan na życzenie za pośrednictwem elektronicznego urządzenia pomiarowego. Nawet z wahaniami przez dynamiczne obciążenia (jak np. małe trzęsienie ziemi, huk, zmiany temperatury i wilgotności, obciążenia wiatrem) ładunek może być stale utrzymywany w poziomie.
w górę