Systemy kotwicowe

SYSTEM KOTEW I ICH ZASTOSOWANIA W PRACACH NAPRAWCZYCH

Naprawa ściany wymaga dokładnej znajomości stanu faktycznego, tj. struktury budynku, przyczyny uszkodzenia, obciążeń itd., dzięki czemu można wybrać optymalny środki naprawcze. Systemy kotew DESOI są sprawdzane i dostępne w wymienionych poniżej wersjach wykonania.

W przypadku krawędzi rysy zamykanej siłowo idealne rozwiązanie stanowi system kotew spiralnych DESOI. Składa się on z kotwy spiralnej i zaprawy kotwy spiralnej. Dzięki piłce do kamienia i fug AS170 można dokonać niezbędnych precyzyjnych nacięć w ścianie, aby zapewnić idealną instalację kotwy spiralnej.

Kotwa Plus W DESOI jest przeznaczona do połączenia okleiny z nośną powłoką ściany i amortyzacji sił poziomych. Aby móc ustalić jakość instalacji kotwy Plus W DESOI, nasz program dysponuje miernikiem naciągnięcia.

System kotew rozprężnych idealnie nadaje się do ochronnych prac naprawczych obiektów zabytkowych. Zastosowanie wraz z kotwą obsadzania DESOI zapobiega niekontrolowanemu odpływowi zaprawy w puste miejsca lub inne nierówności. W przypadku połączenia systemu kotew rozprężnych i kotew z obsadami oferujemy kotwę stalową Ripinox® oraz zaprawę suchą AnchorNox® DESOI. Spiralny kształt kołków gwintowanych DESOI umożliwia szybkie wzmocnienie gruntu budowlanego i posiada wysoką wytrzymałość na ciśnienie i rozciąganie. Kołki można wkręcić w niemal każde podłoże, a następnie w razie potrzeby wykręcić.

Do montażu kotew prętowych idealnie nadaje się paker pierścieniowy. Posiada on rurkę napełniającą i odpowietrzającą oraz jest wkładany, a następnie rozprężany wraz z kotwą prętową w wywierconym otworze. Powietrze znajdujące się w wywierconym otworze uchodzi po rozpoczęciu iniekcji. Szczególnym projektem są regulatory siły napinania DESOI. Pojedynczy regulator siły napinania kompensuje różne stopnie obciążeń rozciągających, podwójny regulator tłumi obciążenia ciśnieniowe o różnej sile.