Systemy iniekcyjne

SYSTEMY INIEKCYJNE

Stworzona specjalnie z myślą o zastosowaniu w górnictwie, budowie tuneli, budownictwie podziemnym oraz specjalnym budownictwie podziemnym nasza oferta skupia swą uwagę na systemach iniekcyjnych. Do produktów takich należą: uszczelniacze pęczniejące, pakery hydrauliczne, uszczelniacze obręczowe, zatyczki wywierconych otworów, uszczelniacze zaciskowe, lance iniekcyjne, pakery wentylacyjne, pakery grodzic itd. w różnych wersjach wykonania.

Dostępne są również akcesoria i urządzenia pomocnicze. Zatyczki wywierconych otworów dostępne są również w wersji z rurami wewnętrznymi z tworzywa sztucznego. Uszczelniacze zaciskowe nadają się do uszczelnień w skale za pomocą żywic iniekcyjnych oraz materiałów iniekcyjnych na bazie mineralnej. Lancę iniekcyjną wbija się w dobrze przenikalne podłoża. Nie wymaga to żadnych wcześniejszych czasochłonnych prac. Do iniekcji w nieprzebijalne podłoża przeznaczone są pakery wentylacyjne. Specjalnie opracowane pakery grodzic do iniekcji z tyłu grodzic gwarantuje niezawodną obsługę i bezpieczne uszczelnienie.