Iniekcja do pęknięć

INIEKCJA DO PĘKNIĘĆ / NAPRAWA PĘKNIĘĆ

Pęknięcia mogą być spowodowane przeciążeniami od ładunku, naprężeniami itp. przyczynami, które mogą prowadzić do przekroczenia wytrzymałości na rozciąganie danego elementu. Cele iniekcji do pęknięć / naprawy pęknięć stanowią:

Zamykanie: zapobieganie wnikaniu środków sprzyjających korozji

Uszczelnianie: usuwanie pęknięć i nieszczelności, dziur powodujących wyciek lub wypadanie komponentów

Rozciągliwe połączenie: wytworzenie ograniczonej rozciągliwości, szczelne połączenie powierzchni pęknięcia

Połączenie cierne: wytworzenie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i na ciśnienie