Menu

Lanca wtryskowo-bijakowa przeciąganie

Więcej informacji
Filtr
Filtr
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 127500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 127500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Strona
12

Iniekcja z jednoczesnym przeciąganiem lancy wtryskowo-bijakowej z oddzielaną końcówką

Szczególnym procesem jest połączenie iniekcji z z jednoczesnym przeciąganiem lanc wtryskowo-bijakowych z zastosowaniem oddzielanej końcówki. DESOI oferuje kompletne wyposażenie do ręcznej lub pneumatycznej technologii maszynowej. Do wtrysku materiałów pęczniejących należy zastosować zawór zwrotny. System jest łatwy w obsłudze, wielokrotnego użytku (poza końcówką) i można go zainstalować bez stosowania większego sprzętu. Dzięki temu podłoże i bezpośrednie otoczenie nie jest narażone na nadmierne obciążenie. Możliwe jest zastosowanie wtrysku celowanego według kryterium objętościowego lub ciśnieniowego. Metodę tę stosuje się przy wypełnianiu ubytków w gruncie, do uszczelnień np. tam i ścian ziemnych oraz do stabilizacji i konsolidacji gruntu.
Flyer Rammverpresslanze
Flyer Ram injection lances

open PDF

Iniekcja

Procedura
 • Ustaw lance wtryskowo-bijakowe z oddzielaną końcówką
 • Ustaw wózek kompresora, zabezpiecz podłoże płytą izolacyjno-wsporczą (nr 11516 + 11518)
 • Nałóż głowicę bijakową (nr 11530 + 11535) na lancy wtryskowo-bijakowej
 • Przykręć złącze bagnetowe (nr 20639-38)
 • Podłącz wąż materiałowy (nr 13683) do DESOI PowerInject SP-20
 • Uruchom pompę ślimakową z materiałem DESOI PowerInject SP-20 (nr 13576)
 • Podłącz węże materiałowe (nr 13684) do lancy wtryskowo-bijakowej
 • Lance wtryskowo-bijakową z wózkiem kompresora (nr 11525) przeciągnij o ok. 3 cm
 • Uruchom wtryskarkę, materiał wypchnie końcówkę i rozpocznie się jego przepływ
 • Dostosuj prędkość ciągu do swoich potrzeb

Przeciąganie

Procedura
 • Po uzyskaniu wysokości wyciągnięcia (ok. 3 m), wyłącz DESOI PowerInject SP-20, zamknij oba zawory kulowe
 • Odłącz węże materiałowe
 • Otwórz na krótko zawór kulowy, aby uwolnić ciśnienie z węża, następnie ponownie go zamknij
 • Zabezpiecz wąż materiałowy podwójnym zaciskiem sprężynowym
 • Poluzuj lancę powyżej maszyny za pomocą dwóch szczypiec do pomp wodnych i odkręć ją ręcznie
 • Odłóż lancę wtryskowo-bijakową (w razie potrzeby opłucz) i odłącz wąż materiałowy
 • W razie potrzeby wstrzyknij i przeciągnij kolejne lance lub wyczyść materiał roboczy

Opcjonalnie lance wtryskowo-bijakowe można przeciągać też za pomocą minikoparki lub podobnego urządzenia.
w górę