Serwis - Technika iniekcji

OPISY PRAC BUDOWLANYCH (zalecenia)

W ramach usługi dla inżynierów budowlanych, architektów i specjalistów firma DESOI GmbH dostarcza opisy prac budowlanych (zalecenia) w różnych dziedzinach.

Wraz z powiązanymi certyfikatami kontroli jakości i broszurami specyfikacje usług można zamówić w segregatorze wraz z płytą CD w zamian za uiszczenie opłaty ochronnej w wysokości 20 euro. tylko w wersji niemieckiej

Opisy prac budowlanych (zalecenia) nie zastępują jednakże dokładnej diagnostyki obiektów przez biegłego planistę. Ponadto dostosowanie do konkretnego obiektu jest warunkiem powodzenia ewentualnej naprawy.

W razie potrzeby możemy polecić Państwu wiarygodnego partnera. Nasza wiedza i kontakty wynikające z 35-letniego doświadczenia to prawdziwe atuty, z których chętnie Państwo skorzystają.

Opisy prac budowlanych dla planistów i architektów