Uszczelnienie poziome

USZCZELNIENIE POZIOME / WTRYSK WIELOSTOPNIOWY

Uszczelnianie poziome (wtrysk pod ciśnieniem) to system uszczelniający zabezpieczający przed wilgocią kapilarną. Piwnice są coraz częściej przekształcane w przestrzenie do życia. W tym celu muszą zostać spełnione wysokie standardy jakości z zakresu hydroizolacji, która wymagana jest w przypadkach zawilgotniałych ścian. Ubytki zapełniane są cementem. Celem wstrzykiwania poziomego jest zwężenie kapilarów w materiale budowlanym oraz zmniejszenie zawartości wilgoci w murze w celu zapobiegania wzrostu wilgoci. Wypełnienie dziur i zastosowanie wstrzykiwania poziomego odbywa się za pomocą tego samego systemu uszczelniającego.

Zalety i korzyści

 • Krzepnięcie i stabilizacja ściany w miejscu wstrzyknięcia
 • Niskie zużycie płynu do iniekcji dzięki uprzedniemu wypełnieniu zagłębień
 • Mniejsze zużycie osprzętu, np. mniejsze zużycie wiertła i uszczelniacza
 • Skrócenie czasu pracy na każdym metrze

Przykłady zastosowań

 • Może być stosowane dodatkowo w starych budynkach
 • W zależności od obiektu i wilgoci możliwe jest zastosowanie różnych metod penetracji
 • Przed wykonaniem wtryskiwania poziomowego niezbędne jest wykonanie ekspertyzy
 • Uszczelnianie poziome musi zostać wykonane w całym przekroju

Obszary zastosowania

 • Murowanie z ubytkami
 • Zastosowanie jednorodnych cegieł
 • Jednorodne cegły o niskiej zasadowości i wilgotności > 80%
Uszczelnienie poziome

Informacje dodatkowe

Kodeks postępowania WTA 4-4-04/D
"Uszczelnianie murarskie przeciwko wilgoci kapilarnej"

Kodeks postępowania WTA E-4-10
"Metody wtrysku certyfikowanych substancji iniekcyjnych przeciwko wilgoci kapilarnej"

Kodeks postępowania WTA E-4-6, wydanie 01.2012D
"Późniejsze uszczelnianie styku z podłożem"

Zakresy zastosowania

Zastosowanie poziomów

Wersja

Mur z pustymi przestrzeniami

 

Połączenie poziomu 1 (zaczyn iniekcyjny) i
poziomu 2 (mikroemulsja)

 

1. Wstrzyknięcie zaczynu iniekcyjnego
    (poziom 1)

  
• wypełnianie pustych przestrzeni
  
• wzmacnianie muru

2. Wstrzyknięcie mikroemulsji (poziom 2)
    po związaniu się zaczynu iniekcyjnego /

   
• tworzenie uszczelnienia poziomego

Jednorodny mur z cegły

 

Poziom 2 (mikroemulsja)

 

Wstrzyknięcie mikroemulsji

• tworzenie uszczelnienia poziomego

Jednorodny mur z cegły o niskiej zasadowości i stopniu przesiąknięcia wilgocią > 80%

Połączenie poziomu 2 (mikroemulsja) i
poziomu 3 (aktywator)

1. Wstrzyknięcie mikroemulsji
   
• tworzenie uszczelnienia poziomego

2. Powtórne wstrzyknięcie aktywatora w celu
    aktywacji mikroemulsji

Uszczelnienie poziome
Wtrysk wielostopniowy
Horizontal sealing

Horizontal sealing
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF open in german/englisch

PDF open in german/french

Sklep

niemieckim
angielskim
francuskim

Doradztwo i sprzedaż

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de